Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Metody odbudowy kości przed wszczepieniem implantów

W jednym z poprzednich wpisów na blogu opisaliśmy, dlaczego u niektórych pacjentów w wyniku utraty naturalnych zębów dochodzi do powstawania procesów zanikowych kości oraz dlaczego w takich sytuacjach przed przeprowadzeniem wszczepienia implantów konieczna jest odbudowa kości. W dzisiejszym wpisie na blogu dokładniej przedstawimy 3 najczęściej stosowane metody odbudowy kości oraz opiszemy, na czym one polegają.

Kiedy konieczne jest przeprowadzenie zabiegu odbudowy kości w stomatologii?

Oczywiście w przypadku braku możliwości przeprowadzenia zaplanowanego zabiegu wszczepienia implanta lub implantów zębowych. Implanty, żeby mogły dobrze pełnić powierzone im zadanie, żeby na pewno było stabilne i żeby miały możliwość brać na siebie powstające w wyniku np. przeżuwania pokarmu obciążenia, muszą mieć zapewnioną jako podłoże odpowiednią ilość dobrej jakości tkanki kostnej. Do zmniejszenia wysokości i szerokości kości żuchwy i szczęki najczęściej dochodzi na skutek nagłego zmniejszenia się ich obciążenia mechanicznego, poprzez utratę naturalnych zębów. Kości tracą po prostu korzenie zębów, wokół których normalnie się rozwijają i regenerują.

Często jednak przed odbudową zębów z użyciem implantów stomatologicznych, konieczne jest najpierw odbudowanie kości żuchwy i szczęki. W tym celu można zastosować wiele metod. Dzięki takim zabiegom implantolodzy i protetycy stomatologiczni otrzymują możliwość zaplanowania wszczepienia implantów w miejscach, w których dadzą one po prostu najwięcej korzyści, a nie tam, gdzie jest odpowiednia ilość kości. Najczęściej odbudowa kości jest wykonywana z użyciem jednej z trzech następujących metod:

  • Sterowanej regeneracji kości GBR
  • Podniesienia dna zatoki Sinus Lift
  • Implantacji kości

Na czym dokładnie polega każda z tych metod odbudowy kości?

Co to jest sterowana regeneracja kości? GBR

Zabieg sterowanej regeneracji kości GBR polega na ułożeniu na powierzchni przeszczepu cienkiej warstwy materiału kościozastępczego Bio-Oss, a następnie na powierzchni gojącej się kości materiału ochronnego Bio-Gide. Oba wykorzystywane przy wykonywaniu sterowanej regeneracji kości materiały są całkowicie naturalne i są pochodzenie odzwierzęcego, co znacznie przyspiesza procesy gojenia się powstałych podczas wykonywania zabiegu ran. W zależności od tego, jak duże braki w uzębieniu należy odbudować, zabieg sterowanej regeneracji kości i wszczepienia implantu zębowego może być wykonany w jednym etapie, lub po wykonaniu odbudowy kości należy odczekać około 6 miesięcy ze wszczepieniem implantu.

Na czym polega zabieg podniesienia dna zatoki Sinus Lift?

Drugim rodzajem zabiegów chirurgii stomatologicznej, które są wykonywane w celu odbudowy kości szczęki lub żuchwy przed wszczepieniem implantów zębowych jest zabieg Sinus Lift, czyli podniesienie dna zatoki szczękowej. Zabieg ten jest wykonywany w przypadku stwierdzenia braków kostnych w tylnych odcinkach wyrostka zębodołowego szczęk. Podniesienie dna zatoki szczękowej umożliwia wszczepienie implantów zębowych nawet w bocznych odcinkach szczęki, czyli w miejscach, w których występują najtrudniejsze warunki anatomiczne do wykonania tego typu zabiegów.

Zabieg Sinus Lift może być wykonany na dwa sposoby: metodą otwartą (bardziej inwazyjną) lub metodą zamkniętą. Wybór sposobu wykonania zabiegu zależy oczywiście od stopnia zaniku kości, czyli od jej grubości. Metoda otwarta jest stosowana w sytuacjach gdy kość ma grubość nie większą niż 6-7 mm. W tym przypadku chirurg musi wywiercić otwór w kości, która otacza zatokę, w celu oddzielenia od niej błony śluzowej. Następnie w powstałe miejsce wkłada kość lub materiał zastępczy. Efekty tak wykonanego zabiegu są widoczne po około 6 miesiącach. Metodą otwartą można podnieść dno zatoki nawet o 5 do 8 mm. Mniejsze możliwości daje podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą. Tą metodą dno zatoki może zostać podniesione najwyżej o 3-3,5 mm. W metodzie zamkniętej materiał kościozastępczy jest wkładany do zatoki szczękowej przez wyrostek zębodołowy, co znacznie zmniejsza inwazyjność całego działania.

Implantacja kości

Ostatnim sposobem odbudowy kości, na jaki chcieliśmy dziś zwrócić uwagę, jest zabieg implantacji kości, czyli działanie polegające na chirurgicznym uzupełnieniu braków kostnych w szczęce lub w żuchwie z zastosowaniem własnego materiału kostnego (materiału autogennego), który został pobrany z okolicy za zębami trzonowymi, okolicy guza szczeki lub (rzadziej) z kości piszczelowej lub z talerza biodrowego. Zastosowanie autogennej implantacji kości daje bardzo dobre rezultaty, jednak jeżeli jest taka możliwość, częściej w celu odbudowy kości stosowana jest mniej inwazyjna sterowana regeneracja (augmentacja) kości.